O nama

SPORTSKOREKREACIONI CENTAR „ VLAŠIĆ „
O nama …..
Sportsko Rekreacioni Centar „Vlašić„ d.o.o. , ili skraćeno SRC “VLAŠIĆ” d.o.o. Travnik osnovan je kao specijalizirano preduzeće, registrovano za djelatnosti koje prate razvoj planine Vlasića kao turističke destinacije, među kojima je i održavanje infrastrukture za snadbjevanje vodom na samoj planini, odvoz smeća, čišćenje i uređivanje prostora, i još mnogo toga.
Od osnivanja zabilježen je veoma intenzivan razvoj ovog preduzeća, koji nažalost doživljava svoj zastoj u periodu 92-95 godina, kada zbog rata i ratnih razaranja u BiH dolazi do devastacije, propadanja i otuđivanja imovine preduzeća. Zbor ratnih razaranja koja su trajala punih pet godina, materijalni i personlani gubitci za ovo preduzeće su bili nemjerljivi.
Prestankom rata u BiH, i nakon što su Međunarodne mirovne vojne snage napustile Vlašić (prostor platoa Babanovac), ovo preduzeće ponovo počinje sa radom. Sportsko Rekreacioni Centar “Vlasić” d.o.o. je, na temelju Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona registrovano sa 100 % državnim kapitalom. Konačna registracija i oživljavanje uobličeno je 22.12.2000 godine kod Kantonalnog suda Travnik.
Obnova i razvoj započeti su u periodu potpisivanja tzv. društvenog dogovora Općina kantona SBK-a. Sredstva ovog društvenog dogovora nisu bila u masi velika, međutim kao inicijalna sredstva, potakla su razvoj velikog broja projekata.
Vlasić iz tog perioda uz prirodne reference ima izgrađeno:
– Javni vodovod sa kaptiranih 40 lit/sec (potreba za novim kaptazama gdje postoji mogučnost za iste)
– Mreza javne kanalizacije sa glavnim kolektorom
– Interne saobračajnice, parking prostori, komunalna infrastruktura
– Izgrađen kapacitet skakaonice (70, 50 i 25 metara).
Najdinamičniji period razvoja zabilježen je u vrijeme privatizacije 2010 godine od strane firme „ OZON“ d.d. Travnik, čime SRC „Vlašić“ d.o.o. prelazi u 100 % vlasništvo firrme „OZON„ d.d. Travnik.
Kako se radi o iznimno uspješnoj firmi, čija je jedna od djelatnost isključivo usmjerena na razvoj, obnovu, i izgradnju cijelokupne infrastrukture neophodne za održavanje sportsko-turističke ponude na planini Vlašić, i samo preduzeće
SRC „Vlašić „ je u sklopu ove firme doživjelo svoj ponovni procvat. Uloženo je mnogo novca, truda, rada, ali su i rezultati više nego uspješni.
Nakon provedene privatizacije, firma „OZON“ d.d. Travnik je je izvršila rekonstrukciju kapitaže i rezervoara, te veliki dio sekundarne vodovodne mreže. Time su uveliko smanjeni gubitci vode u primarnoj i sekundarnoj mreži. Nabavljena su i nova vozila za sakupljanje odpada, i remontovani postojeći kolektori za pročišćavanje odpadnih voda.

Sa vrijednim trudom i radom nastavljamo i u budućnosti, u nadi da će Kantonalne i Općinske vlasti imati više sluha i razumjevanja za naš rad i nastojanja, što u proteklom periodu od istih na žalost nismo imali.